İçeriğe geç

KOZMİK ENERJİ EĞİTİMLERİ BİREYSEL YADA GURUP HALİNDE / ÖN KOŞUL DAHA ÖNCE 6 & 12 SEANS ALMIŞ OLMAK *** İSTANBUL SERAPHİM BLUEPRİNT SEMİNERLERİ DEVAM EDİYOR. DETAYLI BİLGİ İÇİN 0535 429 84 62 NOLU TELEFONDAN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ....

METATRON IŞIK

Metatron Işık

Rabbin tahtı önünde yer alan bir başmelek ve Serafimdir. Onun ışığının muhafızıdır. Aynı zamanda, platinyum ışının başmeleğidir. Metatron, Tanrı tarafından başmeleğe dönüştürülmeden önce, İdris (Hanok) Peygamber olduğu söylenir.

Göksel otorideki ana görevi, Rabbin ebedi kayıtlarını korumak ve her yeni ortaya çıkan olayı kayıtlamaktır. “ Bu Hanok, bedeni aleve, damarları ateşe, kirpikleri parlak ışıltıya, gözbebekleri alevlenen meşaleye dönüştüğünde, Rab onu yüksek mertebe tahtlarının yanında bir tahta yerleştirdi ve bu göksel dönüşümden sonra “Metatron” adını aldı”. Diğer isimleri; Metatetron, Merraton ve Metaraon.

Bütün melekler arasında yüksek mertebede olan meleklerden biridir; “melek yüzü” olarak onurlandırılmıştır. “Varlık Meleği” denmiştir. Yönetici meleklerin ve kayıt meleklerinin başıdır. Gök otoritesinin en yükseğindedir, dünyayı koruyan melektir, öyle muazzamdır ki, 72 tane adı vardır. Melek hiyerarşisinde onun geniş kapsamlı görüntüsüne ve görkemine sahip az sayıda melek vardır Hanok, tufan öncesi devri önderi, önceleri, sıradan ölümlü bir varlıktı.

Ulaşılan bilgilerde, Hanok, Rab katında, bu mertebeyi, katip olarak iyi ve yetenekli olması ile kazandı ve göğe alındı. Göğe çıkınca, tabiatı ateş özlü olmuştur, 36 çift kanadı ve sayısız gözleri vardır. Göğün en yüksek katının girişinde ( yedinci katında) muhteşem bir tahta oturtulmuştur, Rabbin tahtına yaklaşan herkes önce ona yaklaşmalıdır çünki bu noktadan sonra o erdemin ve anlayışın prensiydi. Metatron, ilah ve insan arasındaki geçişi, hem yeryüzü hem göksel deneyimleriyle en başta olarak temsil ediyordu. Birçok efsanelerle ilişkilidir. İbrahim peygamberin, oğlu İshak’ı kurban etmesini önleyen melektir. Yakup peygamber ile beraber, İsrailoğullarını firavunların zülmünden uzaklaştırmıştır. Başmelekler, melek zekasının en yüksek mertebeli mekanizmasını teşkil ederler. Bizi tanımlayıp, DNA larımızdaki kutsal geometrik düzeni sağlarlar. DNA, sabit bir şekilde, modelleri, ışın matematiğinin modelleri ile sarmalar; Işık kökenimizin kristallerindeki eskileri yenilere dönüştürür. Başmelekler, evrenin “Işıkişçileri” dir. Başmelek, göksel ışıkişçisi olarak, İlahi kaynaktan ışık gönderir. Alıcının ( insan,hayvan,bitki, mineral) enerji alanı ile çarpan ışık birleşir. Bu ışık, İlahi kökenli mührün renkli pulunu ödünç verir. Başmelek, tanrılık birleşik alanı bünyesinde olayların mitik sembolünü temsil eder, bu sembol DNA daki canlı ışık kodlamasında etkilidir. Melek ve başmelekler, İlahi sevgi merkezi kaynaklı zeka dalgalarının canlı, yaşayan ışıklarıdır. Bazen kendilerine özel nitelikte taşıyabilirler. Bizlere insan suretinde görünebilirler, bizimle ölümsüzlüğümüze dokunan yollardan iletişim kurarlar ve ebediliği deneyimlememiz için yükseltirler.

METATRON IŞIĞI

Metatron Işık

Metatron Işık

Metatron, “Rabbin ebedi arşivlerini” muhafaza etmekte gücü en fazla olan “kayıt melekleri” nin en yüksek mertebesinde olarak bilinir. Böylelikle, Metatron, kayıtlama ve Yükselmiş Üstad Melkizedek ile ilişkilidir. Bütün meleksi varlıklar, sonuç olarak, İlahi birleşik alanından ışıyan“ Canlı Işık İdrak” lerdir. Bu birleşik alan, uzaklarda bir yerde değil, bütünün bünyesindedir.

Onların görünebilir en genel ışık görüntü şekilleri, evrenimizin güneşlerinin ışıkları şeklindedir. Meleksi canlı ışık varlıkların ışımalarını fiziksel evrenlere göndermesi, güneş sistemlerindeki gücün bir dış etkisidir. Melekler, aynı zamanda çok yakın ve özel olabilirler. Göklerde oldukları kadar aynı zamanda içimizdedirler. Ruhumuza fısıldayarak, sezgilerimizi harekete geçirirler. Bizi motive edip, zerafetli eylemlere ve bütüne olan ebedi bağımızın derin deneyimlerine sevkederler.

34. Metatron, yansımanın başmeleğidir. Ayrıca, kendisine ait simasını özümseyerek, görüntüsünün parlaklık kazandığı ve kutsanmış hiçlik haline geldiği parlak bir havuzdur. Başka bir deyişle, Metatron, ruhun en iyi görünümü olan; bütünü görüp ve bütün haline gelmek olarak ifade edilen bir noktaya gelebilmeyi sağlar.

Metatron da ışık geometrisi tamamlanmıştır, metatronun kübünde olduğu gibi, birleşik modele ihtiyaç yoktur. Bu frekansa geçebilen insan, Metatron ışık enerjisine geçiş yapmış olur. Üç boyutlu temel Metatron sembolü, Mısır’ a ait olan Abidos’ ta Osirian tapınaklarındaki kazılarda görülmüştür ve “Hayatın Çiçeği” olarak adlandırılmıştır. Metatron’ a ait daha gelişmiş ışık geometrileri vardır. Metatron’ a çağrıda bulunmak için, taç çakranızda, açılan bir çiçeğin varlığını hissedin, bu çiçekten Metatron ‘un ışığının çıkıp kalp çakranıza aktığını vizüalize edin. Daha sonra, bu ışığın ayak bölgenizden, yerküreye geçtiğini hayale edin.

Işıma Dağıtımı Metatron, platinyum ışınının kutsal renk özlerini taşıyan, platinyum ışık ağının dağıtım otoritesidir. Bu, şifalandırmada kullanılır, bütün inisasyon ve aktivasyonlarda da ışık beden yapısını kuvvetlendirmek için kullanılabilir.

Metatron Işık

Detaylı Bilgi için

Canan Ulay
0535 429 8462