Ana Sayfaya Git  Evrensel
 Enerji
 
Teknikleri
   

USUİ REİKİ

Reiki, tarihi binlerce sene öncesine dayanan bir Tibet şifa tekniğidir.
1800'lü yılların sonlarına doğru, bir Japon Budisti olan  Dr. Mikao Usui tarafından yeniden
kanalize edilerek günümüze kadar gelmiştir.  Reiki Japonca bir sözcüktür. Rei ve Ki köklerinden oluşmuştur. Rei, evrensel, evrenin ruhu anlamına gelir, Ki yaşam gücü anlamındadır. Ki, her varlıkta var olan ve tüm yaradılışın devamını sağlayan evrensel enerjidir.
       Reiki tekniği, bu evrensel yaşam enerjisini yönlendirip harekete geçirmenin bir tekniği ve sanatıdır. Bu enerji şuurlu olarak, hem fiziksel beden, hem de enerji bedenin çeşitli katmanlarına kişinin ihtiyacı oranında akarak denge ve şifa verir. Reiki, bu enerjiye uyumlu olan herkes tarafından kullanılabilir. Reikiyi kullanabilmek için herhangi bir kültüre, dine veya inanca gerek yoktur.
       Kişi Reikiye uyumlandıktan sonra, bu enerjiyi ne zaman ve hangi amaçla kullanmak isterse, bütün yapacağı şey, ellerini enerjiyi vereceği şeyin veya kişinin üzerine koymaktır. Enerji otomatik olarak akmaya başlar. Reikiyi yönlendiren terapist değil, evrensel şuurdur. Bu nedenle reiki enerjisi kişinin ihtiyacına göre akarak, en çok şifa gereken yerlerde kendi kendine yoğunlaşır.
Reiki hem alıcı, hem de terapist için son derece güvenlidir. Terapistin kendi enerjisi olmadığı için yorucu da değildir. Hastanın karmasını veya rahatsızlıklarını kendi üzerine alma tehlikesi yoktur.

REİKİ NASIL ŞİFA VERİR

        Her varlık, evrensel yaşam gücü ile varlığını sürdürür. Bu yaşam enerjisi bedene çakralar yoluyla akar. Beden içerisinde bu enerjinin akış yollarına meridyenler ve nadiler, bedenin çevresindeki enerji alanına da aura denir. Yaşam enerjisi hücrelere ve organlara sürekli akarak, onları tazeler ve çalışmaya devam etmelerini sağlar. Bu enerjinin akışı engellenirse ( öfke, korku, endişe, kıskançlık ve benzeri olumsuz duygu ve düşünceler) bedende bazı aksaklıklar ortaya çıkacaktır. Çünkü negatif duygu ve düşünceler, bu enerjinin akışında bozukluk meydana getirir. Bu bozukluklar ilk önce enerji bedenin katmanlarında ve sonrada fiziksel bedende ortaya çıkar.

       Reiki kişiye akarken hem enerji bedendeki, hem de fiziksel bedendeki dengesizlikleri dağıtarak o bölgedeki frekansı yükseltir. Düşük frekanslı enerjinin parçalanarak dağılmasını sağlar. Sonuç olarak yaşam gücünün akışını onarıp, saplıklı ve doğal olarak akmasını gerçekleştirir.

REİKİNİN KULLANIMLARI

 

       Reikinin pek çok kullanım alanı vardır. Bu enerjinin özelliği sadece şifa vermek değildir. Günlük yaşamın hemen hemen her yönüne uygulanabilir. Reiki bitkilere ve hayvanlara da uygulanabilir. Reiki ile besinlerimizi ve içeceklerimizi de şarj edebiliriz. Reikiyi insanları ve mekanları korumak ve temizlemek amacıyla kullanabiliriz. Reiki sembollerini kullanarak daha detaylı konularda çalışmalar yapabiliriz. Reiki sembolleri öğrenciye öğretmeni tarafından uyumlama yoluyla verilir. Semboller son derece güçlüdür. Sembollerin her birinin ayrı anlamı ve görevi vardır. Kişinin geçmiş ve gelecek hayatına, bilinçaltına, karmalarına etki ederek şifa verir..

REİKİNİN FAYDALARI

 

     Kronik hastalıklarınızı yavaş yavaş ortadan kaldırır. Bağışıklık sisteminizi güçlendirerek sizi hastalıklara karşı korur. Stresli zamanlarınızda sizi rahatlatır ve sakinleştirir. Korku duygusunu yenmenize yardım eder. Kafanız karışık olduğunda düşüncelerinizi netleştirmenizi sağlar. Ağrı ve acılarınızı azaltır. Düşüncelerinizi doğru noktaya yönlendirmenize yardım eder. Varolan hastalıklarınızın ilerlemesini durdurur. Vücudunuzu toksinlerden arındırır ve zehirli maddelerin atımını sağlar. Duygusal blokajları çözer ve duygusal sorunlarınızı çözmenize yardım eder. Sezgisel yeteneklerinizi ve farkındalığınızı arttırır. Vücudunuzdaki yaraların daha kolay geçmesini sağlar Kötü alışkanlıklarınızdan ve size zarar veren tutumlarınızdan vazgeçmenize yardım eder. İnsanlarla ilişkilerinizde daha sakin ve daha yapıcı olmanıza yardım eder. Sanatsal üretkenliğinizi arttırır ve ilham almanızı kolaylaştırır. Kin, nefret,öfke gibi zarar verici duygulardan sıyrılmanıza yardım eder. Bilinçaltınızdan kaynaklanan sorunları tedavi eder. Kendiniz için daha doğru ve iyi olanı bulmanıza yardım eder. Enerji vererek sizi dinçleştirir ve yaşlanma etkilerini azaltır. Cinsel sorunlarınızın çözülmesinde yardımcı olur. Psikolojik rahatsızlıklarda, fobilerde ve depresyonda olumlu sonuçlar verir. Sevgi ve ilgi duygularınızı artırır ve duygusal ilişkilerinize olumlu katkısı olur. Uykusuzluk, bitkinlik ve isteksizlik gibi sorunlarınızın çözülmesine yardım eder. Fiziksel,psikolojik ve zihinsel sorunların çözümlenmesine yardım etmesi ve diğer pozitif etkileri hem iş yaşamında hem duygusal yaşamınızda hem de sosyal ilişkilerinizde sizi destekleyecek ve çok daha mutlu bir insan olmanıza yardım edecektir

REİKİNİN DERECELERİ

1. DERECE REİKİ
Reikinin tarihini, özelliklerini ve çeşitli el pozisyonlarıyla uygulama yöntemlerini kapsar. Reikinin kişiye ve çevresindekilere nasıl uygulandığı öğretilir. Uyumlama yoluyla kişinin aurası ve çakraları reiki enerjisine açılır.

2. DERECE REİKİ
Reikinin kişiye, çevresindekile ve günlük yaşama uygulanması detaylı olarak öğretilir. Ayrıca enerjiyi çeşitli amaçlarla yönlendiren üç enerji sembolü ve kullanımları öğretilerek kişiye ikinci derece uyumlaması yapılır ve enerjinin frekansı yükseltilir.

3. DERECE REİKİ
1. AŞAMA: 2. Derecenin belli bir süre (3 - 4 ay veya daha fazla) kullanımından sonra 3. derece uyumlaması yapılır ve bu derecenin sembolleri öğretilir.
2. AŞAMA: Reiki öğretmenliği yapmak isteyenler için master inisiyasyonu ve bilgiler verilir.
Dr. Usui'nin keşfettiği bu güçlü enerji ile tedavi metodu günümüzde her yönden şifaya ihtiyacı olan insanlığa ve dünyaya evrensel bir hediyedir...

REiKiNiN TARiHÇESi

Reiki, Hıristiyan bir rahip olan Dr. Mikao Usui (1865 - 1926) tarafından 19.yy' da yeniden keşfedilen çok eski bir tedavi yöntemidir. Çok eski çünkü Milattan Önce' ki dönemlerde ilk kullanımı mevcuttur. Daha sonra Hz. İsa döneminde kullanılmış ve M.S. 1800' lerde tekrar keşfedilip günümüze kadar gelmiştir. Dr. Usui'nin ölümünden sonraki günlerde yazılanlara göre, Reiki sisteminin temelini oluşturan enerji, Mikao Usui'ye Zen Manastırında 21 günlüğüne oruç tutmak, meditasyon yapmak için inzivaya çekildiğinde kendisine 17 yıllık araştırmaları sonucunda gelmiştir. Usui, bu enerjiyi önce kendisinde, daha sonra da çevresindeki insanlara denemiş, muhtelif hastalıkları tedavi edici etkisini gözlemledikten sonra, bilgisini paylaşmak amacı, bu enerjiyle işleyen şifa tekniklerini uygulamak üzere Tokyo'da bir klinik açmıştır. Usui, bu şifa yöntemlerini yalnızca uygulamakla kalmamış, birçok kişiye de öğretmiştir. Daha sonra da insanlara yardım amacıyla şifa gücünü kullanmıştır. Kliniğinin yetersiz kalması nedeni ile, ilerleyen yıllarda Tokyo dışında da yeni bir klinik kurmuştur. Ve yetiştirmiş olduğu üstatlar kanalıyla günümüze dek gelmeyi başaran bir öğretidir. Sırayla tanınan reiki üstatları Chujiro Hayashi, Hawayo Takata tüm dünyaca geleneksel reiki üstatları olarak tanınmaktadırlar. Reiki ile ilgili araştırmalar neticesinde, Usui reiki tekniklerinin Budizm, Şamanizm şifa teknikleri ile benzeştiğini belirtmektedir.

©2008 tüm hakları saklıdır. Evrensel Enerji Teknikleri •  Design by Kartvizit Sayfa  •